Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Fotogalerie

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v mateřské škole Kytička Liberec,

který se bude konat 10. dubna 2017 od 14 do 16 hodin.

Rádi Vás provedeme prostory, ve kterých se děti vzdělávají

a seznámíme Vás s provozem mateřské školy a naším Školním vzdělávacím programem.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

    Od 15. 4. 2017 do 11. 5.2017 si můžete na https://zapisydoskol.liberec.cz/ stáhnout žádost pro zápis dítěte do mateřské školy.

    Osobně v ředitelně mateřské školy si žádost můžete vyzvednout 24. 4. 2017 v době od 9 – 12 a od 13 – 16 hodin.

    Na MM Liberec (stará radnice) odbor školství a sociálních věcí, číslo dveří 111 v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.

VLASTNÍ ZÁPIS

Sběr podepsaných žádostí včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat v ředitelně mateřské školy 11. 5. 2017 od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Vážení rodiče,

jestliže byste rádi přihlásili své dítě k nám, do mateřské školy Kytička, nabízíme Vám možnost objednání se na čas. Budeme se snažit časové termíny dodržet.

Datum odevzdání žádostí:

čtvrtek 11. 5. 2017 v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Prosím, objednávejte se na telefonním čísle 485 130 971.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

zaměstnanci MŠ Kytička Liberec

Pro maminku.

Sladkou pusu jako med,                                             Letí, letí pusinka

pošlu ti ji, mámo, hned.                                       dostane ji maminka.

 

V květnu oslaví narozeniny:

Laura M., Soňa K., Evelína L., Tadeáš M., Anetka T., Janička P., Vaneska J., Adrianka K., Vládík P., Viktorka V., Davídek V., Janinka B., Vaneska C.

Blahopřejeme!!!

AKCE CELÉ ŠKOLY

 • Besídky pro maminky – termíny na nástěnce.
 • Třída Sedmikrásek, Konvalinek a Pampelišek se zúčastní první lekce tenisu. Projekt pro MŠ (zdarma).
 • 9. 5. 2017 od 15:30 beseda pro rodiče s Mgr. Emmerlingovou – pokud máte zájem, objednejte se.
 • 11. 5. Odevzdání přihlášek do MŠ – vyplněné, od lékaře, s sebou RL dítěte a trvalý pobyt rodič/dítě.
 • 17. 5. 2017 _divadlo v MŠ „jak šli indiáni za sluncem“.
 • V květnu bude probíhat další malování na žluté budově, děkujeme za pochopení. Termíny vyvěsíme.
 • Dne 29. 5. Dětský den na zahradě MŠ  - dopoledne „Indiánská show pro děti“, odpoledne dle počasí soutěže s rodiči.
 • Dne 30. 5. Fotografování tříd.
 • Vážení rodiče, i letos pokračujeme v péči o naší bylinkovou zahrádku. Jejímž účelem je zdravé vaření pro naše děti. Pokud máte možnost, rádi bychom rozmanitost bylinek rozšířili. Děkujeme.
 • V případě pěkného počasí si rodiče ráno sami namaží děti krémem s ochranným slunečním faktorem a zajistí dětem čepičku proti slunci.

 

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V KVĚTNU 2016

ZVONKY

 • Ukaž se, jarní kytičko – delší procházky po okolí.

SEDMIKRÁSKY

 • 3. 5. Ekocentrum Střevlík Hejnice – Za včelím domečkem.
 • 10. 5. návštěva Galerie – Lettristická reportáž.

 KONVALINKY

 • 24. 5. Školní výlet na zámek a zahrady Loučeň.
 • 30. 5. Lidové sady – pohádka Popelka, dle počasí ZOO.

 POMNĚNKY

 • 11. 5. Ekocentrum Střevlík Hejnice.
 • 24. 5. Školní výlet na zámek a zahrady Loučeň.
 • 30. 5. Lidové sady – pohádka Popelka, dle počasí ZOO.

 KOPRETINY

 • 17. 5. Běh nás baví.
 • 29. 5. Ekocentrum Střevlík Hejnice - Pohádkové počasí.
 • Výlet Lidové Sady.
 • 23. 5. v 10 hod. – skáčeme na trampolínách ve specializované trampolínové hale na nádraží – cena 40,- Kč.

FIALKY

 • Výlet tramvají do Lidových sadů, ZOO.
 • Ukaž se, beruško – vycházka do okolí.
 • 31. 5. Celodenní výlet na zámek Lemberk.

SLUNEČNICE

 • Výlet za poznáním.
 • Naše vaření, naše zdravé mlsání.
 • Květinová cesta.

PAMPELIŠKY

 • 4.5. Dopravní hřiště.
 • 17.5. Běh nás baví.
 • 23.5. Ekocentrum Střevlík Hejnice – Za včelím domečkem.
 • 31. 5. Celodenní výlet na zámek Lemberk.

I.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do Mateřské školy „Kytička“, příspěvková organizace, rozhoduje ředitel/ka školy dle § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Číst dál: Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy